https://www.youtube.com/watch?v=D1HD4j3RgoM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelecek İçin En İyi İşler Nasıl Bulunur?

İş arama süreçleri çok sinir bozucu olabilir. Bu da çoğunlukla, hayalinizdeki işi alacağınızın garantisi olmadığı içindir. Bu  sıkıntılı durumu azaltmanın en iyi yolu ise   iyi bir araştırma, titiz bir planlama ve buna hazırlık yapma sürecinden  geçer.

Bunun için yapmanız gereken  öncelikle , belirlediğiniz  bir işin, uzun vadedeki  görünümüne  dikkate etmek gerekir.  Akıllıca yapılan bir analiz, size  geleceği olmayan ,ölü bir mesleğe zaman ve para harcamaktan kurtarır.

Çok fazla genç bunu görmezden geldiği için  ya işsiz kalıyor ya da yüklü miktarda öğrenci kredi  borçlarının  altında kalmaktadır.  Tabii birde bunlara ilave  olarak , ailelerin,  çocuklarına yıllarca iyi meslek edindirmek için uğraştığı çabaları  ve  onlardan beklentilerini  de  eklemek  gerekir.

Bu durumun,  asgari düzeyde  hasarla atlatılabilmenin yolu ,  hem mevcut işleri  hem de diğer sektörlerdeki işlerin , gelecekteki istihdam fırsatlarını incelemekten geçer.

Geleceği projeksiyon ettiğinizde , tüm bunlar ,şu anki mesleğiniz veya devam etmeyi düşündüğünüz işiniz için  de geçerliyse ve  işleriniz gelecek adına iyi görünmüyorsa  yakında kariyer değiştirmeniz de olasılık dahilinde olacaktır.

Evet bugünkü videomuzda; yeni nesil ünvanlar ve yeni nesil meslekler bölümünde, gelecekte önemli bir yeri olacak olan İKLİM YÖNETİM UZMANLIĞI mesleğinden  bahsedeceğiz..

 

İKLİM YÖNETİM UZMANI

Son dönemler de  ‘’İklim Değişikliği ‘’  ”Dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük çevresel zorluklarından  biri  olacak” sloganları  ile şimdiden ulusal medya , örgütsel yaklaşımlar ve bazı  topluluklar  tarafından dillendirilmeye başlandı bile..

Sık sık yapılan söylemlerde, insan yapımı karbon emisyonlarının ,  sosyal, politik, ekonomik ve doğal sistemler üzerinde önemli etkileri olacağı ve  küresel sıcaklıkların  da benzeri görülmemiş bir şekilde artışlara neden olacağı belirtiliyor.

Genelde işletmelerin , sera gazı emisyonlarına önemli bir katkıda bulundukları  ve dolayısıylada onlarda  bu sorunun giderilmesi için   ilerde  çözümün  önemli bir parçası olmaları beklentisi sunuluyor. .

Bu yüzdendir ki iklim değişikliği, iş performansı açısından  hem bir risk hem de bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde , iklim sorununa yanıt vermeyen işletmelerin karbon vergileri ve azalan müşteri tabanı açısından daha yüksek maliyetlerle karşılaşması muhtemel olacaktır.

Buna karşılık, işletmesini karbondan arındıran ve yeşil ürünler geliştiren , çevreye  uyumu destekleyen daha ilerici işletmelerin de finansal, sosyal ve çevresel  açıdan performanslarını  artırmaları muhtemeldir.

 

İKLİM UZMANIN İŞLETMLERDEKİ GÖREVİ

  • Alanında ki işletmelerin, iklim değişikliğini nasıl hesaba kattığını ve iklim değişikliğine nasıl yanıt verdiğini inceleyerek,  farklı bir disiplinler arası  bir yaklaşım geliştirerek , bunu işletmesine entegre eder.
  • İklim değişikliğini ve çevresel bozulmanın nedenlerini ve sonuçlarını özellikle iş perspektifinden analiz eder.
  • Çevresel örgütlerin, yönetimlerini ve faaliyet gösterdikleri alandaki değişen dış çevresini yani iklim değişikliklerini  incelerler. Tüm bunları kamu, özel veya kar amacı  gütmeyen şirketler üzerinde yapar. Böylelikle  bu yerlerin hem stratejik hem de operasyonel seviye  yönetimindeki işlevsel alanlarını çıkartır.
  • Bu uzmanlar, işletmelerde , üretim, insan kaynakları, satış alanları, kurumsal iletişim  alanları ile entegreli çalışır. Analizleri ile de şirket inovasyonlarına katkı sunarlar..

 

BU ALANDA EĞİTİM ALACAK   KİŞİLER…

  • ‘Bu eğitimi alan kişiler ve yöneticilerin  İş ve İklim Değişikliği’ alanında  anlamlı kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri ve uygulamaları  geliştirilmesiyle ,iklim değişikliğiyle doğrudan mücadele eden geleceğin iş liderleri olmaya hazırlanması gerekmektedir.
  • Bu eğitimlerinizde, başarılı bir iş kurma becerileri ile iklim değişikliği bilimi bilgisini birleştirmelisiniz.
  • Eğitim aldığınız bölümde, işletmelerin mevcut iklim krizinin zorluklarına ve fırsatlarına yanıt vermelerinin yaratıcı yollarını araştırma yollarını öğrenmelisiniz.
  • Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak  için gereken, disiplinler arası bilgiyle, kişiler arası yönetimsel becerilerle ve nitelikli konu  bilgisine sahip bir donanımla mezun olmanız gerekmektedir.

 

GELECEKTE ÖNEMLİ BİR ALAN OLACAKTIR…

İklim değişikliği ve toplum arasındaki ilişki son derece karmaşıktır. Ancak iklim üzerindeki etkimizi arttıracak bilgi ve teknolojiye sahibiz. Gelecekte bu alanın uzmanları ve bilimcileri , bunu daha da geliştirebilir , işletmelerine katkı sağlayabilecek  bir çok inovatif projeler çıkartabilirler .

Yörüngeniz, dünyamız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayı içeriyorsa, bu sizi heyacanlandırıyorsa,  yeniliklere açıksanız, kendinizi iyi geliştirmişseniz, şirketlerde oluşacak olan  bu pozisyonlar için sizde  iyi bir aday olabilirsiniz..

 

SEVGİLER

BİRGÜL YANIKLAR

 

 

 

Yorum yap