Virüslerin etkisini azaltmaya başlayacağı yakın günlerden sonra global gündemde  tartışacağımız en büyük konulardan biri de  iklim değişikliği ve doğru enerji kullanımı olacak gibi görünmekte .  Zira, bunun ayak seslerini şimdiden uluslararası medyada duymaya  başladık bile.

Bu da demektir ki , İklim değişikliğinin etkisini dengelemede merkezi bir rol oynayan yenilenebilir enerji endüstrisi,  bu alandan mezun olan kişiler  için  farklı  kariyer  imkanı  sağlayacak. Gelecek kariyerini  önemseyen  her  genç için en önemli şey  aldığı  eğitimlerin hızlıca istihdama dönüşebilecek alanlarda olmasıdır.  Görünen o ki ,  gelişen teknoloji ile yenilenebilir enerji alanın  gereksinimleri  yakın zamanda daha çok artacak gibi.

Rüzgar türbinlerinden güneş panellerine ve gelgit barajlarından biyoyakıtlara kadar, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları hepimize giderek daha fazla tanıdık gelecek..

Son dönemlerde , Yenilenebilir Enerji, ülkelerin gelişimine stratejik değer kattığı için, hükümetler de gerek yatırımları gerek kalifiye iş gücü için  ülkelerinde ki üniversitelerde eğitim planlamaları   yapmayı önemsiyorlar.

Dünya hükümetleri karbon emisyonlarını azaltmak için uluslararası hedeflere ulaşmaya çalışırken,   genç mezunlar için her zamankinden daha da önemli olan iş fırsatları da gündeme gelebilir..

Bundan dolayıdır ki yurt dışındaki üniversiteler programlarına  uzun zamandan  beri Yenilenebilir Enerjiyi aldılar..

Örneğin; yurt dışındaki üniversiteler de  açılan  popüler programlar arasında;

 • Yenilebilir Enerji Mühendisliği
 • Yenilenilir Enerji ile Elektrik ve Elektronik mühendisliği
 • Yenilebilir ve Sürdürülebilir Mühendislik
 • Elektronik ve Yenilebilir Enerji Sistemleri
 • Yenilebilir Enerji  Bilimi ile Fizik
 • Çevre ve Yenilebilir Enerji
 • Petrol, Gaz ve Enerji Yönetimi
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik
 • Çevre, Gıda ve Toplum
 • Elektrik Enerji Sistemleri
 • Sürdürülebilir Gelecekler
 • Küresel Sürdürülebilir Kalkınma

gibi  başlıklar altında ,birçok lisans ve yüksek lisans  bölümleri Üniversite programlarına  eklenmiş durumdadır.

 

Peki enerji ve çevre ile ilgilenecek  mezunlar için sektörde ne gibi fırsatlar var? 

Enerji sektörü, kısa ve uzun vadede muazzam potansiyeli olan, hızla büyüyen bir sektör olacaktır..

Yenilenebilir enerji üretiminde, mühendislik  gerektiren tüm sistemlerde enerjinin verimli kullanılması, çevre dostu enerji üretimi   yapılabilmesi için konusunda uzman olan mühendislere ihtiyaç duyulacaktır.

Enerji çok değerli bir kaynaktır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu fosil yakıtların kullanımına yönelik dünya tutumlarındaki değişimler, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemde de değişiklikler  olacağı anlamına gelmekte.

Gelecekte ,işletim maliyetlerinin en aza indirilmesi , hem çevresel hem de finansal tasarrufların en üst düzeye çıkarıltılmasını sağlamak için sistemlerin, ürünlerin ve binaların enerji verimliliğini ölçmek için çok daha büyük bir çaba harcanacak..

Mühendislik endüstrisi, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken,  enerjinin verimli kullanımını en üst düzeye çıkartmak için elinden geleni yapacak..

Gelecekte , hükümetlerin  stratejileri ve iklim değişikliği eylemleri, enerjinin her zamankinden daha değerli olduğu anlamına geliyor. Tabii bu  bölümlerden mezun olan öğrenciler, bu sorunları ele almak için çalışacak bilgi ve becerileri  kendilerinde sağlamayı amaçlamalılardır..

 

YENİLEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSLERİ..

Yenilenebilir enerji; rüzgar, akarsularda, nehirlerde ve denizlerde akan su, güneş ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilen ürünler gibi kullanıldıkça yenilenen kaynaklardan üretilir. Bu kaynaklardan yararlanmak ,sınırlı petrol, kömür ve gaz rezervlerine olan bağımlılığımızı azaltmak için yenilenebilir enerji profesyonellerinin, yenilenebilir enerji teknolojisinin bilimsel ilkelerini anlaması ve uluslararası karbon emisyonu azaltma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak yönetim becerilerine sahip olması gerekir.

Ayrıca insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini ve teknolojinin dağıtımını etkileyen sosyo-ekonomik ve ticari konuları da anlamalıdırlar.

 

YENİLEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSLERİNİN  FARKLI ÜNİVERSİTELERDE GÖREBİLECEĞİ DERSLER..

 • Uygulamalı matematik
 • CAD ve Tasarım Süreci
 • Mekanik Prensipler Üretim İlkeleri
 • Elektroniğe Giriş Profesyonel Mühendislik Becerileri
 • Mühendislik için Uygulamalı Matematik
 • Otomasyon ve Kontrollü Çevre
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Rüzgar ve Gelgit Enerji Sistemleri
 • Güneş ve Dalga Enerji Sistemleri
 • Mühendislikte Rekabet ve Sözleşmeler
 • Güç Depolama
 • Dağıtım Kompozit
 • Yüzer Yapılar
 • Eko-Araç Teknolojisi
 • İş Stratejisi /Girişimcilik
 • Güç Elektroniği
 • Mühendislik Yönetim Sistemleri
 • Yenilenebilir Elektronik Teknolojileri
 • Elektronik ve Elektrik Sistem Tasarımı
 • Dijital Sinyal İşleme
 • Gelişmiş Elektrik ve Elektronik Simülasyonu
 • Mikro elektronik ve Robotik Tasarım
 • Elektrik Makineleri, Sensörler ve Aktüatörler
 • Sinyaller ve Sinyal İşleme
 • İleri Mühendislik Becerileri
 • Tasarım ve İmalat
 • Elektronik ve Robotiğe Giriş
 • Gömülü sistemler.
 • Analog ve Dijital Elektronik.

Bu tarz spesifik programlar deneyimi ve tecrübeyi beraberinde ister.  Eğitimler, her zaman  proje tabanlı öğrenmeyi destekleyecek şekilde olmalıdır . Genelde, eğitim  sürecinde, müfredatlarının bir kısmında öğrencilere mutlaka  proje ödevleri verilir. Bu ödevler sayesinde öğrenciler  hem öğrenir hem de uzmanlaşmanın adımlarını oluşturur.

Her zaman dediğimiz gibi siz siz olun  sadece üniversitelerin verdiği eğitimlerle yetinmeyin, okurken çalışarak bol bol deneyim ve çevre oluşturun..Yoksa alınan diplomalar bir kagıt parçasından öte geçemeyecektir..

Sevgiler,

BİRGÜL YANIKLAR

 

Yorum yap