Robert Kolejin de  Eğitim Teknolojisi uzmanlarından  bir olan Sevgili Muhammet Resul  Ertuğrul demişti ki ;

21. yüzyılda teknoloji, beraberinde pedagoji ve içerik o kadar hızlı gelişiyor ve değişiyor ki. Bugün Twitter, Instagram, Facebook’dan sözediyoruz, yarın kim bilir hangi teknolojileri kullanacak çocuklarımız? Yarınlara onları hazırlamak için sadece dijital vatandaş değil “dünya vatandaşı” yetiştirmeliyiz..

bu düşüncenin sonuna kadar destekçisiyim….

Dijital, yeni yüzyılın büyük  gücü, doğru ellerde bir hünere, amaçsız ve kontrolsüz ellerde ise  her an bir tehlikeye dönüşebilir. Yasaklamak ise yapacacağız en büyük yanlışlardan biri olur herhalde. E o zaman ne yapmalıyız ki bilinçli üreten ve tüketen bir topluma dönüşelim.

İşin özü çekirdekte ,yani temel eğitimde ..

Onun içindir ki  dünyada  eğitimin içinde uygulanmaya başlanılan  Dijital Vatandaşlık derslerini biz de  ülke olarak acilen eğitim müfredatının içine almamız gerekli..

Robert koleji ,bu alanda duyarlılığını ortaya koyup , konuyla ilgili  eğitimcileri, öğrencileri, velileri ile etkili bir  proje çıkarmışlar. Amaçları ise bunu yaygınlaştırmak..

Bu alandaki önemli sorularımızı da  Sn.Muhammet Resul  Ertuğrula yönelttik..

 

 

  • Eğitimde teknoloji kullanmak neden önemli?

 

Eğitimde teknoloji kullanımındaki temel amaç, mevcut şartları iyileştirmek ve öğrenimden alınacak verimi artırmaktır. Yani her şeyden önce teknolojinin eğitimde var olan sorunları ortadan kaldıracak bir sihirli değnek olmadığını, yalnızca eğitim deneyimini zenginleştiren bir yardımcı araç olduğunu anlamak gerekir.

 

Bu anlamda “Türkiye eğitimde gelişen teknolojilerden faydalanmasını biliyor mu?” Sorusunu sormak önemli. Bu alanda temel eksikliğin vizyon olduğunu düşünüyorum. Kısa ve uzun vadede plan yapmak ve pilot programlarda testler yaptıktan sonra ülkenin her yerine aynı teknolojik imkanları sunmak önemli. Eğitimde fırsat eşiliği işte bu noktada önemini gösterecek.

 

  • Dijital vatandaşlığın eğitimini müfredat ‘a mı entegre yoksa ayrı bir proğram halinde mi veriliyor?

Aslında tüm müfredata entegre olarak verilmesi daha uygun olanı. Bu sadece rehberlik ya da bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorumluluğunda olan bir konu değil tüm okul toplumu tarafından benimsenip ele alınması ve ortak hareket edilmesi gereken bir konu. Bu yüzden dijital vatandaşlık müfredattan ayrı düşünülmemeli, aksine müfredatın bir parçası olmalı.

 

  • Dijital vatandaşlığın 9 elementi konuşuluyor? Nedir bunlar?

 

Dijital Erişim: Dijital Toplumun Bir Parçası Olmak demektir.Peki Ya? Teknolojiden yararlanma konusunda okulumuzda tüm öğrenciler eşit fırsatlara sahip mi?

Dijital Ticaret : E-ticaret ile İlgili Risklerin ve Problemlerin Farkında Olmak demektir.Peki Ya? Öğrenciler online alışverişin faydalarının farkında olduğu kadar çıkabilecek problemlerin de farkındalar mı?

Dijital İletişim : Elektronik Bilgi Alış Verişi Yapma Fırsatına Sahip Olmak demektir.Peki Ya? Dijital iletişim teknolojilerini kullanırken öğrencilerin farkında olması gereken kurallar, önlerindeki seçenekler ve etik değerler neler olmalı?

Dijital Okuryazarlık : Teknoloji ve Teknoloji Kullanım Bilgisine Sahip Olmak demektir.Peki Ya? Öğrenciler dijital teknolojilerden en iyi şekilde nasıl fayda sağlayabilir?

Dijital Etik : Dijital Toplumda Davranış Kurallarına Uymak demektir.Peki Ya? Öğrenciler dijital teknolojileri kullanırken başkalarının var olduğunu ve onları olumlu/olumsuz etkilediklerini farkındalar mı?

Dijital Güvenlik : Dijital Ortamlarda Güvenlik Önlemlerini Almak demektir.Peki Ya? Öğrencilere, kendilerini ve ekipmanlarını dijital ortamdaki tehlikelerden korumaları nasıl öğretilebilir?

Dijital Haklar ve Sorumluluklar : Dijital dünyada herkesin sahip olduğu özgürlükler demektir.Peki Ya? Öğrenciler teknolojiyi kullanırken hak ve sorumluluklarının bilincine nasıl sahip olur?

Dijital Sağlık : Dijital Dünyada Fiziksel ve Psikolojik Olarak Rahat Olmak demektir.Peki Ya? İnternet ve bilgisayar oyunlarına bağımlılık nasıl önlenebilir?

Dijital Hukuk : Dijital Dünyadaki Eylemlerden Sorumlu Olmak demektir.Peki Ya? Öğrenciler teknolojiyi kullanırken diğerlerinin haklarını ihlal ediyorlar mı?

 

  • Bu 9 elementin eğitimini tamamlayan bir kişi neler yapabilir? Yani hayatına yansıması nasıl olur?

Bu eğitimlerdeki amaç bir farkındalık kazandırmak. onun için de diğer eğitimlerden farkını ortaya koymak

Dijital vatandaşlık eğitimleri hep teorik olarak anlatılır kağıt üzerinde kalır oysaki hayatın bu kadar içinden gelen bir konu ancak günlük hayatta yaşadığımız olaylardan kesitlerle anlatılabilir, incelenebilir.

 

  • Dijital vatandaş nasıl olunur?

Dijital ortamda iletişim kurabilen,  bilgiyi kullanırken eleştirebilen, dijital ortamda üretip ve tüketebilen, dijital ortamda alış veriş yapabilen, dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir.

  • Bu alanla ilgili yaptığınız çalışmalar nedir?

Okulumuzda 1:1 programına geçtiğimiz zaman bu konunun önemi daha da arttı. Bu bağlamda da çalışmalarımıza Bilinçli Kullanım Kuralları içeriğini güncelleyerek başladık. Bu çerçevede 5 ana başlık altında programımızı detaylandırdık:

Kendine saygı, kendinizi koruyun, başkalarına saygı, fikir haklarına saygı ve fikir haklarının korunması. Bu başlıklar altında dijital vatandaşlık programına giren öğrencilerimiz alınması zorunlu tutulan bir sınavdan geçiyorlar. Geçene kadar tekrar tekrar sınavı alıyorlar. Bu sınav onlar için dijital hayatta RC öğrencisi olarak bulunma ehliyeti bize göre. Fakat inanıyoruz ki bu eğitim bir seferlik olamaz, süregelen bir yapıda olmalı. Çünkü gelişen teknolojiler dijital vatandaşlığın sürekli ve yenilenen bir müfredatla karşımıza çıkmasına neden oluyor. Sıklıkla öğrencilerin düşünebilecekleri, tartışabilecekleri ve üretebilecekleri öğrenme fırsatları yaratmaya çalışıyoruz.

Okulumuzda etik tüzüğü (honor code) çerçevesinde her öğrenci şu cümlenin altına imza atıyor: “21. yüzyılda yaşamak ve eğitim almak için dijital vatandaşlık ilkelerine kesinlikle saygı göstermek gerektiğini anlıyorum.” Peki bizler bu ilkeleri biliyor muyuz? Ne kadar uyguluyoruz? Ne kadar öğretiyoruz? Ne kadar önemsiyoruz? Bu konunun önemine inanan eğitimciler için işte çok güzel bir kaynak Common Sense Media.

 

Teknolojide meydana gelen birçok yenilik eğitim sisteminde ve yaşamlarımızda artık birçok şeyi değiştirmiş durumda. 21. yy’da artık bireylerin yaşadığı dünya ikiye ayrılıyor: Gerçek dünya ve dijital dünya. Bu sebeple artık okullar sadece gerçek dünya için değil dijital dünya için de sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme yükümlülüğündedirler.

Bu nedenle teknolojiyi kullanan her birey dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması dijital dünyada hayatta kalması için büyük bir önem arz ediyor.

Umarım ki en kısa sürede DİJİTAL VATANDAŞLIK  eğitim müfredatımız içine dahil edilebilir…

Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı  size çok teşekkür ederim.

 

 

Dijital Vatandaşlığın Dokuz Elementi
Dijital Vatandaşlığın Dokuz Elementi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yap