İnovasyon, Arge , Teknoloji  kelimeleri Gül Çiçek BİNTAŞ ve Mustafa BİNTAŞ ‘ın hayatlarında çok daha anlanlanmış. Neden mi? Çünkü bu konuları içeren bir seminerde tanışmışlar  , bu konu üzerinde beraber çalışmaya başlamışlar ve sonrasında mı?

Gelin Mustafa BİNTAŞ ın yorumuyla anlatalım..

”Bir inovasyon & Ar-ge etkinliğinde   sabahtan bir konuşmacıyı  dinlemek için programına katıldım. Aynı konuşmacının öğleden sonra farklı  bir yerde daha konuşması vardı. Konuyu bilmeme rağmen sanki bir güç beni o seminere doğru çekti  .Gitmeyecektim ama içimden bir ses ; ya buna da git, belki orada farklı bir şeyler söyler diye düşündüm ve seminere katılma kararı verdim. Ben ön tarafta oturuyorum, konuşmacıya  arka sıralardan bir kadın soru sordu.. Soru o kadar kaliteli ki, o kadar içi dolu ki, inanıyorum ki konuşmacı bile soruyu  anlamadı. Sorunun içinde gerçekten güçlü bir Ar-ge vardı. Arkada Ar-ge konusunda çalışan ciddi bir beyin , bir akıl vardı. Bu soruyu soran insanla ben mutlaka tanışmalıyım dedim. İçime de bir ateş düştü. Bir döndüm baktım ki ateş dışarı çıkmış ve gidiyor.Konferansı bıraktım hanımefendinin peşinden  koşmaya başladım. Ve asansörün kapısında yakaladım.”

Ve sizinle tanışabilir miyim diyerek kartvizitini uzatır..

Gerisi Gül Çiçek BİNTAŞ ın yorumuyla:

”şu an çok yoğunum gitmek zorundayım dedim onun kartvizitini aldım bende kartvizitimi verdim asansöre bindim ve gittim.Aslında vapura yetişecektim.Sonra aradı ofisinize geleyim, nasıl işbirlikleri oluşturabiliriz dedi. Daha sonra proje konuşmaları kahve içme derken sonrasında ise artık bir sinerjiye dönüştü”

Gül Çiçek hanım Mustafa Beyin firmasına SWOT ANALİZİ yapıyor ve sizin kesinlikle Bursa da olmanız gerekli diyor. Hay hay diyor Mustafa Bey, o zaman buyurun beraber gidiyoruz diyor 🙂

Keyif veren bu birlikteliğin öyküsü kadar beraber geliştirdikleri projelerde ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Geliştirdikleri yazılımın %80 nini ihraç ediyorlar. Bir yandan da çalışmalarında  Ar-geyi hiç ama hiç eksiltmiyorlar..

Biz röportajımız sırasında kendilerine çok anlam karmaşası yaratan inovasyon, ar-ge, teknoloji, mucitlik, gibi kelimelerin kavramlarını sorduk;

 

·        İnovasyon nedir ve neden önemlidir?

İnovasyon, girişimciliğin bir aracıdır. Rekabet avantajı sağlayan hem yeni teknoloji hem de yeni iş yapma yönetemlerini içermektedir. İnovasyonun temel özelliği yaratıcı bir fikri, katma değer yaratabilir ve pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmedir. Yani inovasyon, buluşun ötesinde yeni bir iş fırsatı yaratmaktır. Bu nedenle tüm işletmeler için hayati öneme sahiptir. İşletmeler ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve istihdam olanaklarını sürdürebilmek için yeni fikirleri hızla teknik ve ticari başarıya dönüştürmek zorundadır.

 

·        Ar-ge nedir ve neden önemlidir?

Ar-Ge bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgi elde etme çalışmalarıdır. Ar-Ge’ye önem vermek zorundayız çünkü sürdürülebilir büyümenin ardındaki gerçek itici güçtür. Gelişmiş üretim teknikleri ile üretim yapmak, yeni ürün üretmek firmalarımızın uluslararası rekabette başarılı olmaları için işletmelerin en önemli aracı Ar-Ge’dir. 2023 hedeflerimize ulaşmak istiyorsak Ar-Ge önem vermek ve söz konusu hedefler doğrultusunda bütçeden pay ayırmak gerekir.

Ar-Ge ve inovasyon arasındaki farkı en net şekilde şu şekilde tanımlayabiliriz. “Ar-Ge parayı bilgiye dönüştürür, inovasyon bilgiyi paraya dönüştürür.”

 

·        Bunların ekonomiye katkıları nedir?

Ülkemizin Ar-Ge harcamalarına ayırdığı pay yaklaşık %1. 1970’li yıllarda bizimle benzer ekonomik verileri olan Güney Kore’ye günümüzde baktığımızda bu oran %4. AB ortalaması da %3’ yakın. Güney Kore Ar-Ge’ye yaptığı bu yatırım sonucunda yüksek teknoloji ihracatındaki payı %26’ya yükselmiş durumda. Ülkemizin ise sadece %1,9.

Uzun dönemde Ar-Ge harcamalarına ayrılan paya bakarak gelişmiş ülkelerin neden gelişmiş olduklarını da net olarak görebiliriz. Çünkü Ar‐Ge harcamalarında meydana gelen artış, işletmelerin büyümesini ve dış dünya ile daha iyi rekabet edebilir duruma gelmesini sağlıyor.

 

·        Türkiyedeki ve Bursa daki  bu yöndeki gelişim nasıldır?

 

İstanbul’u saymazsak Bursa yapmış olduğu ar-ge çalışmaları ile ülkemizde birinci sıradadır diye düşünüyorum. Ülkemizde 250 civarında Ar-Ge merkezi var. Bursa’da ise 40’a yaklaştı. Bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Çünkü gerek devlet destekleri, gerek Bursa’da Ar-Ge’yi misyon edinmiş STK’ların farkındalık etkinlikleri, gerekse işletmelerin Ar-Ge yapmaya çok istekli olması önümüzdeki yıllarda Bursa’yı çok daha yüksek bir profile taşıyacaktır.

 

·        İnovasyon için Ar-ge olmazsa olmaz bir şart mıdır?

 

Katma değeri yüksek ticarileşmiş inovatif bir ürün için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının beraber yürütülmesi gerekir. Çünkü ar-ge çalışmaları sonucunda yeni bilgiler elde edilebilecek ve bunların doğrudan ürüne/sürece entegre edilmesi ile başarılı, rekabet edebilir inovatif bir ürün ortaya çıkacaktır.

 

·        İnovasyon  Ar-ge labratuvarlarında çalışanların işi midir?

 

Dediğim gibi ar-ge ve inovasyon çalışmalarının beraber yürütülmesi gerekir. Ar-ge laboratuvarında çalışan personeller teknolojinin gelişimini sağlamak için yeni bilgi elde diyorlar. Bu bilginin de inovatif ürüne yansıması için gerekli altyapıyı hazırlıyorlar.

 

·        İnovasyon   denince akla sadece teknoloji geliyor?

 

İşletmelerimiz tarafından genellikle teknoloji odaklı inovasyon bilinmektedir. Fakat hizmet, pazarlama ve organizasyonel inovasyon da yapılabilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntemin yenilikçi olabilmesi için yeniliğin felsefesinde olan yaratıcı fikir, fayda sağlama, pazarlanabilme… vb. özellikler sağlanmalıdır.

 

·        Bir şirkette inovasyon kültürü nasıl oluşturulur?

 

Şirketlerde inovasyon kültürünün oluşması için öncelikle yönetim kadrosunun ar-ge ve inovasyonun faydasını benimsemesi ve bunun için gerekli bütçeyi ayırması gerekir. Şirketini inovasyon temeli üzerine oturtan yönetim, tüm çalışanlarının da bu konuya istekli ve katılımcı olmasını sağlar. Çalışanların istekli olması inovasyonun başarılı olması için çok önemli. Bunun için de inovatif fikirlere açık, çalışanı ödüllendiren, eğitimlerle bilgi birikimlerinin artmasını sağlayan, yaratıcılığı arttıran çalışma ortamı geliştirilen insan kaynakları yönetimi uygulamak gerekir.

 

·        İnovasyonu mucitlikten ayıran temel özellikler nelerdir?

İnovasyonun en temel özelliği ticarileşmiş olmasıdır. Mucit çok başarılı icatlar çıkarabilir ama ekonomiye dahil edilmediyse inovasyon değildir. Yani ticarileşmemiş her fikir/ürün Ar-Ge aşamasında kalmıştır.

 

Bu harika insanların çoğalarak artması dileğiyle..

Değişimle kalın,

BİRGÜL YANIKLAR

 

 

Yorum yap