BİRGÜL YANIKLAR
BİRGÜL YANIKLAR

 

 

 

 

 

 

 

İnfografik anlatımı çok önemsiyorum ve gerçekten çok önemsiyorum..

Çünkü beynimiz görsel bilgiyi, yazılı bilgiye oranla üç kat daha hızla algılıyor. Okuduklarımızın sadece %20 si aklımızda kalırken, gördüklerimizin %83 ünü daha iyi hatırlıyoruz..

Veriler bu kadar kıymetliyken,dünyanın % 80 nine yakını görsel öğreniyorken, İnfografik anlatımın bir ”Eğitim Teknolojisi”  olması en büyük temennim..

Ben de bugün bu konuyu detaylandırmak   adına sorularımı ; www.infografik.com.tr nin kurucusu Sn. Emrah Cengiz ‘e yönelttim..

 

 • Veri görselleştirme nedir?

Veri görselleştirme, işlenmemiş (ham) verilerin ya da veri yığınlarının anlamlı hale getirilmesi için görsel olarak ifade edilmesidir. Bu şekilde veriler birbirleriyle ilişkilendirilebilir, veriler arasında karşılaştırma yapılabilir veya analiz sonuçları elde etme olanağı sağlarlar. Veri görselleştirme işlemi ile veriler artık yorumlanabilir hale gelirler ve enformasyona dönüşürler.

 • Infoğrafik anlatım nedir?

İnfografik anlatım bilginin görsel olarak sunulmasını temel alan görsel iletişim tasarımı disiplinidir. Enformasyonun (Information), yorumlanarak kolay anlaşılır bilgiye (knowledge) dönüştürülmesini amaçlayan infografiklerle günlük hayatımızda sıkça karşılaşıyoruz. Trafik işaretleri, akıllı telefonlardaki semboller, büyük şehirlerde kullanılan toplu taşıma haritaları ya da bir mimari plan, kullanıcılara bilgi sunan grafiklerden oluşur. İnfografikler, bilginin kolay ve hızlı bir şekilde algılanmasını sağlarken duyguları da harekete geçirirler. Bu nedenle infografikler aracılığı ile hazırlanan bir sunum ya da anlatılan bir hikaye, metin temelli yöntemlere göre çok daha etkilidir.

 

 • Videoinfografik anlatım nedir?

Videografik anlatımı, infografik anlatımın hareketlendirilmiş formatı olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde, dijital dünyanın en önemli içerik formatlarından birisi video olduğu için videografiklerin popülerliği her geçen gün daha da artıyor. Videolarla, görme duyusunun yanında artık ikinci bir duyu, işitme duyusu harekete geçer. Bu nedenle, infografiklerle kıyaslandığında videografikler bilgiyi sunmada çok daha etkilidir.

 • Bir pazarlama aracı mıdır?

Dijitalleşen yaşam biçimleri ile bireylerin bilgi yükü de artıyor. Günümüzde maruz kaldığımız bilginin, 50 yıl öncesinin 2.000 katı büyüklüğünde olduğunu ortaya koyan araştırmalar var. Özetle, bir veri ve bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz. Bu durum, pazarlamacıların tüketicilere ulaşma kanallarını da daraltan olumsuz bir faktör. Tam da bu noktada, infografiklerin çok büyük bir fark yarattığı ortaya çıktı ve özellikle son yılların önemli pazarlama yöntemlerinden olan “içerikle pazarlama”da sıklıkla kullanılır hale geldi. Aynı zamanda kurumların iç müşterileri ile iletişiminde de sıkça infografikler kullanılıyor.

 

 • Markalar neden bu anlatıma ihtiyaç duyuyorlar? Bu bir markanın gelişimi için olmazsa olmazlar arasında mıdır?

Gelişen pazarlama iletişimi yöntemlerinde veya reklamlarda açıkça görüyoruz ki; her marka müşterisiyle duygusal bağ kurmak istiyor. Doğrudan ürüne yönelik bir reklam kampanyası yerine tüketicisiyle duygusal bağ kurabileceği bir hikaye yaratıyor ve bunu anlatıyor. Dolayısıyla efektif bir hikaye anlatma yöntemi olan infografiklerden çok sık faydalanıyorlar.  Bunun yanı sıra, markaların dijital varlıklarını etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için görünür olmaları büyük bir önem taşıyor. Özellikle dijital pazarlamada sıkça kullanılan infografikleri, hareketli açıkhava mecralarında ve TV reklamlarında da görmeye başladık.

 

 • Eğitimle nasıl bütünleştirilebilir? Bununla bir proje çalışması çıkar mı mesela?

Beyin, bilgiyi işlerken çok büyük oranda görme duyusunu kullanıyor. Öğrenmede en etkili yöntem olarak ilk sırada “deneyimleme”, ikinci sırada ise görsel öğrenme geliyor. İnfografikler de görsel öğrenme yöntemi olarak uzun yıllardır kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Güncel bir örnek olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nin mali desteği ile Arel Üniversitesi ve AKA Arama Kurtarma Derneği ortaklığında geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, İstanbul’da yaşayan ortaöğretim öğrencilerine yönelik “İnfografik Yöntemiyle Deprem Bilinçlendirme Projesi”ni gösterebilirim. Bu projede, ortaöğretim öğrencilerine deprem öncesinde, deprem olurken ve deprem sonrasında yapılması gerekeleri infografikler aracılığı ile öğreten bir yöntem ortaya koyduk ve çok başarılı sonuçlar aldık. Proje içeriği, aynı zamanda http://depremleyasamak.com adresinde de yer alıyor.

 

 • İnfografik nasıl yapılır?

İnfografik yapım süreci en basit haliye bilgiyi edinme, analiz etme, içerik geliştirme, görselleştirme, tasarlama ve yayınlanacak mecraya göre uyarlama adımlarından oluşuyor. Bir ekip çalışması ve bu alanda birikim gerektiren bir disiplin.

 

 • Bir tasarımcıyla çalışmayıp kendimiz yapsak nasıl olur?

Bireysel çalışmalar üretmek için bir çok online ve offline araç mevcut. Var olan infografik şablonlarındaki bilgileri kendi bilgileri ile değiştirme yöntemiyle herkes bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan infografik oluşturabilir.

 

 • Tasarımcıya versek ortaya pahalı bir iş mi çıkartır?

İnfografik tasarımı diğer disiplinlerden ayıran en önemli fark bilginin yorumlanabilmesi ve kavramsal bir yaklaşım geliştirilebilmesidir. Bunun dışındaki üretim süreçleri hemen hemen diğer tasarım disiplinlerine benzer süreçler olduğu için çok yüksek bütçeler gerektirmeyebilir. Ancak bu durum her proje için geçerli olmayabilir. Örneğin, bazı durumlarda araştırma, ölçümleme ve veri toplama adımları da projenin kapsamına göre bütçeyi artıran bir etken olabilir.

 

 • İşe başvuru için kullanılabilir mi?

Bir CV, baktığımızda bir çok veri ve bilgi içeriyor. Dolayısıyla bu bilgilerin görselleştirilerek sunulduğu bir CV, insan kaynakları yöneticilerinin dikkatini çekerek büyük bir fark yaratacaktır.

 

 • Sizce Yeni dönem kuşağı  yani Z kuşağı nasıl öğreniyor?

TBMM tarafından yayınlanan Türkiye’de gençlerin internet kullanım alışkanlıklarına yönelik bir araştırma, internet sayfalarının yalnızca %1’inin okunduğunu ortaya koyuyor. Bu sonuç bize, internetle büyüyen Z kuşağının okuyarak değil, görerek öğrendiğini açıkça gösteriyor. Eğitim-öğretimde zihne yerleştirme stratejisi olarak bilinen bir yaklaşım vardır. Bu yaklaşım, iyi tasarlanmış görsel materyallerin sadece öğrenimi kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

 

 • Www.infografi.com.tr sitenizin kuruluş amacından bahseder misiniz? Neden böyle bir site ve nasıl çalışıyor.. Herkese açık mıdır?

infografik.com.tr  Türkçe infografik yayını yapan bir internet sitesi olarak 2012 yılında yayın hayatına başladı. %90’ı kendi üretimimiz olan, ticari amaç gütmeyen, ağırlıklı olarak sosyal ve toplumsal konulara yönelik infografikler yayınladığımız herkese açık bir kaynak site. Yayıncılığın yanı sıra infografik tasarım hizmetleri sunan şirketimizin de internet adresi. 5 kişiden oluşan ekibimizle iletişim, finans, gayrimenkul, meyda, bilişim – internet, gıda, sağlık gibi bir çok sektörden Türkiye’nin önde gelen markaları ve kuruluşları için proje bazlı infografik tasarım hizmetleri ve veri görselleştirme çözümleri sunuyoruz.

 

 • Dünyada ve Türkiyede infografik kullanımı nasıldır?

Pazarlama dünyasının sahiplenmesiyle büyük bir önem kazanan infografikler son üç-dört yıldır özellikle dijital pazarlama için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Trend analistleri, infografiklerin geçtiğimiz yıl dünya genelinde zirveye ulaştığını, önümüzdeki yıllarda da popülerliğinin devam edeceğini ifade ediyorlar. Türkiye’de ise henüz zirveye ulaşmasa da özellikle 2016 yılında yıldızının parlayacağını düşünüyorum.

 

İnfografik, bilginin görsel olarak ifade edildiği ve grafikler aracılığı ile aktarıldığı bir sunum şekli …

Yaşadığımız çevreyi, etkileşimde bulunduğumuz her şeyi daha iyi anlamanın ve hayatı kolaylaştırmanın bir yolu aslında . ..  

Karmaşık ve yoğun verilerden elde edilen ham bilgilerin kolay ve anlaşılır bilgilere dönüştürülerek aktarılması için kullanılan infografiklerle , bundan sonra günlük hayatımızda sık sık  karşılaşılacağımızı düşünüyorum..

En azından umut ediyorum..

Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler  EMRAH CENGİZ..

 

 

 

 

Yorum yap