AYGEN TEZCAN İLE RÖPORTAJ
AYGEN TEZCAN İLE RÖPORTAJ

2015 yılındaki Dijital Reklamdaki verilerin hızla artışı gözleri bu alandaki çalışmalara çevirmiş durumda . Bizde bu gelişmelere istinaden sorularımızı, yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken IAB Uluslararası İnternet Reklamcıları Derneği, Türkiye Genel Koordinatörü Sn. Aygen Tezcan’ a yönelttik..

IAB derneği nedir? Amacı, misyonu, hedefleri nedir?
IAB, 42 ülkede dijital reklamcılığın gelişmesi için çalışan bir meslek kuruluşudur. Ülkemizde 2007 yılı Ekim’inde 23 katılımcıyla platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz’unda dernekleşen IAB Türkiye, reklamveren – ajans – medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütüdür. Kuruluş amacı endüstrinin bir bütün olarak, uluslararası standartlar doğrultusunda sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. Hedefleri kapsamında eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Analogdan dijitale doğru dönüşümün başladığı bir dönemin içindeyiz. Dünya ve Türkiye Dijitalde Nerededir?
İnternet 2000’li yılarda yaygınlığını arttırdı. Özellikle 2010 itibarıyla reklam mecrası olarak etkisi hissedilmeye başladı ve hem iş hem de özel hayatlarımızda dijital dönüşüm çağına girildi.

Gelişmeler bir yandan medya tüketim alışkanlıklarına yansırken, öte yandan internetin reklam mecrası olarak değerini arttırdı. Türkiye’de dijital reklam yatırımları her yıl çift haneli olarak büyüyor. Büyüme oranları Avrupa ortalamasının üstünde seyrediyor. Bu oranlar dijitalin toplam reklam yatırımlarından aldığı payı da olumlu yönde etkiliyor. Dijital artık, televizyondan sonra en fazla reklam yatırımı yapılan mecra konumunda.

*Internet World Stats – Haziran 2015 / ** IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması – Eylül 2015

Geleneksel Medya ile Dijital Medya Arasındaki tüketici davranışlarında neler farklıdır?
Dijital Ortamda Tüketici davranışlarını nasıl görüyorsunuz?
Geleneksel medyada, yani gazete, dergi, radyo ve televizyonda üretici ve tüketici arasında tek yönlü bir iletişim var. Marka tüketiciye bir mesaj aktarmaya çalışıyor ve tüketicinin bu mesaj bağlamında bir aksiyon almasını istiyor.

Dijitalde ise farklı bir durum söz konusu. Bir yandan üretici ve tüketici arasında karşılıklı bir iletişim varken, öte yandan tüketicilerin kendi aralarında kurduğu bir iletişim de var. Özellikle sosyal medya kullanımının artması tüketicilerin markalara ilişkin görüşlerini birbiriyle paylaşmaları, tüketicilerin kendi etki alanını genişletti. Kısacası tüketici artık hem daha aktif hem daha güçlü.

Dijital yerliler, Dijital Göçmenler çok sık kullandığınız bir tabir.. Nedir bu kavramlar?

Söz konusu kavramlar, doğum yılı ve bu bağlamda internet ve teknolojiyi kullanım alışkanlıkları üzerinden geliştirildi. 1980 öncesinde doğanları içine alan dijital göçmenler, hayatlarının bir noktasında internetle tanışmış ve buna uyum sağlamaya  çalışanlar olarak tanımlanıyor. 80 sonrası doğan dijital yerliler ise, kendilerini bildikleri andan itibaren teknolojiyle içi içe yaşıyor. İnternetin olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyor.

Z kuşağı , sizce nasıl bir kuşak..

Z kuşağı, 2000’den sonra doğanlar için kullanılıyor. Bunlar basılı gazeteyi, dergiyi veya televizyonu parmaklarıyla çekerek kullanmaya çalışan kuşağa mensup. Bu kuşak yaratıcılığa izin vermeyen mesleklere, fazla zaman alan işlere, takım çalışmalarına ve genel geçer kurallara uzak. Z kuşağını iş hayatına ve geleceğe katkıları yönünden değerlendirecek olursak, yenilikçi bakış açıları ve analitik zekaları ile hem iş hayatını hem de toplumu olumlu yönde değiştirebileceklerini söyleyebiliriz.

Dünyada ve Türkiye’de Reklam yatırımları 2015 verileri nedir? Ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?
e-Marketer’ın tahminlerine göre, 2015 sonunda dijital reklam yatırımlarının tüm dünyada 170 Milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye’de 2015 yılının ilk 6 ayında yatırımların, 2014 yılının aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak 789,3 Milyon TL’ye ulaştığını görüyoruz. Seneyi %20-25 bandında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz.

Bu sektörün ünlü oyunları ve oyuncuları kimlerdir?

Dijital dünyanın oyuncuları, Ajanslardan (sosyal medya ajansları, dijital kreatif ajanslar, medya ajansları, mobil ajanslar), Yayıncılardan, Reklam Satış Evleri ve Networklerden, Reklam verenlerden ve müşterilerden oluşuyor.

Dernek olarak, Dijital reklamcılığın büyümesine, tanınmasına dair katkılarınızdan bahseder misiniz?
IAB Türkiye olarak sektörü büyütmek adına eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu bağlamda özellikle eğitim çalışmaları üzerinde durmamız gerek.

Sektör profesyonellerine, öğrencilere yeni mezunlara, KOBİ’lere, özetle bu endüstrinin içinde olan ve olması gereken herkese yönelik farklı eğitim programlarımız var. Kariyerine dijitalde devam etmek isteyen sektör profesyonellerine ve yeni mezunlara yönelik olarak hazırladığımız Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programını Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkeziyle birlikte yürütüyoruz. Üniversite öğrencilerini dijital sektördeki kariyer olanaklarıyla tanıştırmak için tasarladığımız Unichallenge+ 3 ve 4. sınıfta okuyan üniversite öğrencilerine  yönelik bir program.

KOBİ’leri internet dünyası ile tanıştırıp interneti pazarlama faaliyetlerinde kullanmalarını sağlamak için geliştirdiğimiz re-KOBİ Uzaktan Eğitim Platformu ise, adı üstüne KOBİ’leri dijital reklamcılığın olanaklarıyla tanıştırmayı hedefliyor.

Dijitalde tanınmak isteyen kobilere önerileriniz ne olacaktır..
KOBİ’ler rekabet güçlerini arttırabilmek için modern pazarlama tekniklerini mutlaka kullanmalı. İnternet, farklı reklam türleri, yayından satın almaya kadar giden yolun her aşamasının birebir takip edilebilmesi, büyük kitleler yerine küçük hedeflere ulaşma olanağı sağlaması nedeniyle KOBİ’ler için mükemmel bir reklam ortamı. IAB Türkiye olarak KOBİ’lere, A’dan Z’ye internet reklamcılığının anlatıldığı re-KOBİ Uzaktan Eğitim Platformuna katılmalarını ve edindikleri bilgiyi işlerinde kullanmalarını öneriyoruz. Ayrıca internette reklam yaparken uzman kuruluşlardan destek almalarını da kesinlikle tavsiye ederiz.

Türkiye de reklam dağılımların da en büyük payı %55 lik oranı ile TV reklamları alırken ,onu arkasından yıllık hızlı bir büyüme ile % 22 lik oranıyla Dijital Reklamlar takip etti. Uzmanların öngörüsüne göre çok yakın gelecekte bu aradaki farkın kapanacağını ve Dijital Reklam ‘ın tüm mecraların önüne geçeceğini söylüyorlar..

Sorularımıza verdiği değerli cevaplar için Sn.Aygen Tezcan ‘a teşekkürlerimizi sunarız..

 

 

 

Yorum yap