BİLİM OKULU2050 yılına kadar 100 milyar akıllı cihaz birbiri ile iletişim halinde olacak, bunları da 10 milyardan fazla insan kullanacak… Durum böyle olunca; Teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştirenler, icat edenler, değer katan, fark yaratan olacak.


Her ülke maden ararcasına yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Eğitimlerimizde de bilgi teknolojileri konusunda çocuklara, gençlere yönelik önemli atılımlar hızlıca yapılmalı.

Okulların, bakanlığın bu konuya kafa yorması gerekli. Yoksa “El yapar biz bakar”konumundan kurtulmamız zor!

Bursa, bu konuda güzel atılımlar yapan şehirlerden biri. Bilim ile ilgili atölye çalışmaları günden güne artıyor. Bu çalışmaları gördükçe heyecan duymamak imkansız.

Uzun zamandır sosyal medyadan Bilim Okulu ile ilgili bildirimler alıyorum. Bir anne, eğitmen ve yenilikçi olan yönüm hemen bakışlarımı buraya çevirmemi sağladı.

Burası neresiydi? Neler yapıyorlardı? Eğitimin hangi yönündeydiler?

Bütün bu sorularımı Bilim Okulu Kurucu Ortağı, Eğitmeni Bahar Çığrık’a sordum. Yaptığı işi çok sevdiğini hissettiğim Bahar Hanım tüm içtenliğinle sorularımı cevapladı…

Atölyelerinizden bahseder misiniz?

Bilim Okulu’nda temel amacımız; 2011 yılından itibaren 6-17 yaş arası öğrencilere alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerle bilim, fen ve teknoloji alanında bilimsel yöntemlerle uygulamalı atölye çalışmaları yaptırmak. Öğrencilere, bilim ve teknolojiye günlük hayatlarında yer açmalarını sağlamak, üretkenlik, yaratıcılık, merak, bilimsel süreçler ve sonuç alma becerilerini ortaya çıkarmak, problem çözme ve üst düzey düşünme becerisi kazandırmak temel amacımız… Bilim ve teknoloji alanında tüketici olmak yerine üretici olacak bir neslin gelişimine katkı sağlamak amacıyla erken yaşlarda robot, elektronik, temel bilimler ve bilişim alanlarında atölye çalışmaları yürütmekteyiz. Bilim Okulumuzda bilim ve teknoloji atölyeleri yanında zekâ oyunları ve mühendislik uygulamalarımız da bulunmakta. Robotik, elektronik, lego robot, arduino, beyin mühendisliği, yenilenebilir enerji teknolojisi, yazılım atölyesi, 3D (3 boyutlu) yazıcı teknolojisi, astronomi, arttırılmış gerçeklik teknoloji atölyelerimizden bazıları…

Çalışmalarımızın atölye olarak ifade edilmesinin temel nedeni uygulamaya yoğunluk verilmesidir. Öğrencilere temel eğitimler verildikten sonra tüm eğitim süreci uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Öğrenci uygulama yaparken aynı zamanda teorik içerikle tanışır ve eğitim sürecinde oluşturulan ortamlar sayesinde problem çözmeye yönlendirilerek zihinsel süreçlerin işe koşulması sağlanır.

Erken yaş döneminde problem çözme, başarma, üretme, ekip çalışması gibi özellikler içselleştirilerek yaşam boyu öğrenme becerileri haline getirilir.

Robotik atölyemizde;

2011 yılından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitimler verilmektedir. Her yaş grubuna uygun etkinlikler içeren atölyemizde temel düzeyden başlayarak ileri düzey robot tasarımı, programlama, akış diyagramları, yapay zeka, algılayıcılar ve insansı teknolojileri hakkında eğitim verilmektedir. Kullanılan eğitim materyalleri gelişmiş robotik sistemlerin tasarlanmasına olanak tanımaktadır.

Robot atölyesinde öğrenciler bir mühendis gibi çalışarak robot tasarımları gerçekleştirirler. Gerçek hayatta karşılaşacakları mekanik ve fizik problemlerini çözerek robotlarını üretirler. 55 farklı robot tasarımının yapıldığı atölyemizde öğrenciler temel düzey robotlardan başlayarak belirlenen program sonunda gelişmiş robot tasarımlarını gerçekleştirmektedirler.

Elektronik Atölyemizde,

Elektrik, Elektronik devre elemanlarını tanımak ve görevlerini kavramak için hazırlanmış 750 farklı deney düzeneği ve bilim merkezi ürünleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmasındaki amaç katılımcıların elektrik ve elektronik sistemlerini basitten karmaşığa tanımalarını, günlük hayatta kullandıkları pek çok elektronik aletin temel parçalarını yapabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler atölyede lehim yapma ve devre kartı oluşturma becerisi de kazanırlar.

Lego Robot Atölyemizde,

Lego Robot atölyemiz, robotik atölyemizde farklı olarak mekatronik üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler problem çözme üzerine özgün robot tasarımları gerçekleştirirler ve kolay programlama ara yüzü sayesinde programlamaya giriş yaparlar.

Arduino Atölyemizde,

Elektronik alanında kolay tasarımlar ve projeler üretmeye imkân veren arduino platformuyla öğrencilerimizin tanışması sağlanır. Öğrenciler basit led yakmaktan başlayarak akıllı ev otomasyonlarına kadar farklı projeler gerçekleştirebilmektedirler.

Teknoloji Atölyeleri

Teknoloji atölyemizde beyin mühendisliği, yenilenebilir enerji, arttırılmış gerçeklik, mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda öğrencilere eğitimler verilmektedir. Öğrenciler bu teknoloji alanlarıyla tanışarak bu alanlarda uygulama yapmakta ve proje üretmektedirler.

Beyin Mühendisliği Atölyemizde, Öğrencilerimiz beyin dalgalarını bilgisayar ortamına aktaran bir yazılım ile bilgisayar kontrolünü gerçekleştirmeyi sağlar.

FullSizeRender

3D (3 Boyutlu) Yazıcı Teknolojisi Atölyemizde öğrencilerimize 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi hakkında genel bilgi verilir, her öğrencimiz bilgisayar ortamında ürün tasarımı yapar, yazıcıya aktarmayı öğrenir ve çıktı almayı öğrenir. Öğrencinin hayal gücünün tasarım becerisi ile birleştiği ve üretim yapıp somut ürünü hayata geçirdiği bir süreçtir.

Zeka Oyunları Atölyesinde, farklı setler ile birlikte takım oyunları veya bireysel çalışmaklar gerçekleştirip, mantık yürütme becerisi, birden fazla çözüm üretebilme, analitik düşünme, stratejik plan yapma becerisi kazanırlar.

Bilim Okuluna gelen herkes bu atölyelerin hepsini alması gerekli mi? Seçim yapabiliyor mu?

Bilim Okuluna gelen öğrencilerimize öncelikli olarak atölyeleri temel düzeyde vermeye çalışıyoruz. Onlara farklı alanlarda atölyeler sunarak kendilerinde var olan yetenek ve becerilerin ortaya çıkmasını sağlamaya, merak ve ilgi alanlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Bu aşamadan sonra katılımcılar bazı atölyeleri beraber almak kaydıyla -örneğin robotik ve elektronik gibi- seçim yapıp bu alanlarda eğitimlerine devam edebiliyorlar.

Sınıflarınız kaç kişilik?

Atölyemize en fazla 12 kişi katılmakta ve 4’ er kişilik gruplar yapılmaktadır. Her 4 öğrencinin 1 eğitmeni olur. Uygulama sürecinde her öğrenci ile birebir ilgilenmek gerektiği için atölyelerimde öğrenci sayısı sınırlı tutulmaktadır. Atölyemize geldiğinde her öğrencinin bir eğitim seti olur ve program boyunca kendi setleri ile uygulamalarını gerçekleştirir. Hem bireysel, hem de takım çalışması yapılacak atölyelerimiz ve buna uygun setlerimiz bulunmaktadır.

Atölyelerde öğretici sayınız yeterli mi?

Bilim ve Teknoloji alanında atölyeler yaptığımızdan dolayı atölyelerimizi sürekli yeniliyoruz. Çalıştığımız alanlara vakıf veya bu alanda uzmanlaşmaya kendini adayan eğitimci ve öğreticilere her zaman ihtiyacımız var. Eğitmen donanımlı olmalı ve gelen öğrencinin hayatına dokunabilmeli. Bilimi günlük yaşama geçirdiğimiz kadar bu alandan fayda sağlarız. Atölye sayımız ve çeşidimiz arttıkça dışarıdan çözüm ortakları ile çalışmayı da düşünmekteyiz. Aynı zamanda rehber eğitimciler de sürece katılabilmektedir.

Her çocuk her atölyeye uyum sağlayabiliyor mu?

Atölye çalışmalarımızda uyguladığımız eğitim programları belirli yaş aralıklarını kapsamaktadır. Bu nedenle farklı yaş aralıklarına farklı eğitim etkinlikleri sunulur. Bunun dışında çoğu öğrencinin bilim veya teknoloji alanında merak ettiği sorular veya yapmak istedikleri olmakta ve atölye çalışmalarına katılmakta istekli olmaktadırlar. Bizim bu güne kadar tecrübe ettiğimiz kadarıyla öğrencileri harekete geçiren merak duyguları kadar kendilerini keşfetmelerini engelleyen ve zamanla oluşan yapamama gibi bir ön yargıları da bulunmakta. Bu durum yeterli miktarda yaşantı içine girmemelerinden kaynaklanmakta. Biz öğrencilerimize yaptığımız akademik anketler sonucunda onlara uygun çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Atölyeleriniz için el becerisi önemli mi?

Eğitimde kullandığımız eğitim materyalleri kullanımından verim alabilmek ve derslerdeki projelerini tamamlayabilmeleri dolayısı ile temel düzeyde motor becerilerinin gelişmesi bizim için önemli.

Kaç yaş gruplarına hizmet veriyorsunuz?

Genel anlamda 6-17 yaş arası öğrencilerimiz atölye çalışmalarımıza katılıyor, bunun yanında mühendislik ve eğitim fakültesi bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerine de eğitim vermekteyiz. Okullarda bu alanda teorik bilgi dışından uygulama yapılması için gerekli teknik imkânlar olmayışı sebebiyle bu bölümlerden de talep görmekteyiz. Ayrıca robot ve elektronik atölyelerimizle ilgili velilerimiz de atölyelerimize katılıyor.

Atölyelerde başlangıç için seviye ölçümü yapıyor musunuz?

Katılımcılarımıza “Bilimsel Yaratıcılık” ve “Bilimsel Süreç Becerileri” gibi ölçeklerimizi ön-test, son-test olarak uyguluyoruz. Ayrıca bazı tanıma anketlerimizi uygulayarak öğrencilere ve velilere bu konularda rehberlik yapıyoruz.

Programlarınız aile bütçeleri düşünüldüğünde pahalı mıdır?

Programlarımız uygulama gerçekleştirdiğimiz alanlar için uygun bir ücretlendirmeye sahip. Öğrenci sadece gelip uygulama yapmakla kalmayıp, edindiği bilimsel düşünme becerisi, mantık yürütme, üreticilik, yaratıcılık, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimlerini hayatı boyunca sürdürmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca küçük yaştan itibaren bu çalışmalara başlamış olduğu için sahip olduğu özgüven de bunun bir yansımasıdır. Tüm bu kazanımlar bir bütün olarak düşünülmelidir.

Programın sonunda veliler için bir bilgilendirme raporu sunuyor musunuz?

Her programımızın sonunda yaptığımız akademik testler ve her atölye eğitimcisinin gözlemini birleştirip öğrencimiz ile ilgili raporlama yapmaktayız. Mesleki yönelim belirlenmesinden, çoklu zeka alanlarına kadar farklı kriterlerde öğrenci ile ilgili raporlama yapmaktayız.

Bilim Okulu atölye çalışmaları sonucu öğrenciler hangi kazanımları elde ederler?

Her atölyenin farklı uygulanış şekli ve kazanımı vardır, genel anlamda sıralamak gerekirse;

Erken yaşta ileri düzey uygulamalar gerçekleştirdikleri için öğrencilerin bu alanlarda özgüvenleri artar.

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında uygulama yaparak kalıcı bilgi ve beceriler elde ederler.

Günümüzün gerekliliklerinden öğrencilerin bilim okur-yazarı olmaları sağlanır ve araştırma becerileri desteklenir.

Öğrencilerin eğitim sürecinde sürekli içine çekilen problem durumlarıyla, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir.

Deney tasarlama, hipotez kurma, değişkenleri değiştirme ve test etme gibi üst düzey bilimsel süreç becerileri kazandırılır.

Ekip olarak çalışmayı ve problem çözmeyi öğrenir ve liderlik becerileri desteklenir.

Çalışma ortamlarında gözlemlediğiniz öğrencileri, ileri de seçebilecekleri meslekler konusunda tespit ve yönlendirme yapabiliyor musunuz?

Erken yaş döneminde mesleki eğitim belirleme ile ilgili anketler yapıyoruz ve eğitimci gözlemleri ile birleştirerek öğrenci velilerimize mesleki yatkınlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz.

Okullarda bu tarz uygulamalar bulunmakta mıdır?

Bazı okullar bu tarz uygulamaları gerçekleştirmek için çalışmalar yapmakta fakat bu bir süreç. Bir okula bir seti alıp öğrencilere yaptırmaktan daha fazlasına ihtiyaç var. Bu da eğitim yapılacak alanda uzmanlaşmış, öğrencinin ufkunu açabilecek, öğrenciye bilimsel düşünme becerisi kazandıracak ve öğrendiklerini hayata geçirmesine yardımcı olacak bir eğitimci ile mümkün olacaktır.

Türkiye’deki eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz?

Bilim ve teknoloji alanında eğitim programlarımızda önemli eksiklikler bulunmakta. Kendimizden de yola çıkacak olursak ilköğretim düzeyinde bir öğrencinin okul süresince yapmış olduğu deney sayısı 10 geçmez. Üniversiteye gelene kadar bu sayı şanslı öğrenciler için en fazla 20-30 arasındadır. Liselerde daha çok akademik eğitim üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu durum maalesef bilim ve teknoloji alanında temel becerileri kazanmamış öğrencilerimizin mühendislik, temel bilimler veya bilişim gibi alanlara yönelmeleriyle devam etmektedir. Çok az sayıda öğrenci bu eksikliği fark ederek kendi çabalarıyla girişimde bulunmaktadırlar. Biz yürüttüğümüz projelerde ve eğitim programlarında öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında ciddi bir kapasiteye sahip olduklarını gözlemledik. Örnek verecek olursa 5. Sınıfta bulunan bir öğrencimiz atölye çalışmaları sonunda kendi android tablet uygulamasını geliştirip bunu satışa hazır hale getirdi. 7 sınıfta bulunan başka iki öğrencimiz beyin dalgalarıyla çalışan bir tekerlekli sandalye modeli geliştirerek Stanford Üniversitesi yapay zeka bölümünden yaz okulu hakkı kazandılar. Bu gibi öğrencilerin sayısı arttırılarak ülkemizin yakın gelecekte bilim ve teknoloji alanında öncü olması sağlanabilir. Fakat bu sürecin gerçekleşmesi için eğitim geleneksel sınıf öğretimlerin ciddi bir şekilde uygulama süreciyle tamamlanması gerekmektedir.

Eğitim ekosisteminde sizin yeriniz nedir?

Bilim okulu erken yaş döneminde bilim eğitimindeki eksiklerin giderilmesi için doğan bir projedir aslında. Bu eksikliği hisseden bilim adamları, eğitimciler ve sanayicilerin işbirliği ile atılmış bir adımdır. İlk adımdan sonra bilim ve teknoloji eğitimi alanında yapılması gereken çok şeyin olması gerekliliği bizi sürekli bir eğitim ve araştırma sürecine yönlendirmiştir. Tüm dünyada da bu alanda eğitim programları yetersiz kalmakta ve ülkeler STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim programları geliştirme sürecine yoğunlaşmaktadırlar. Biz geliştirdiğimiz eğitim programları ve yaptığımız uygulamalarla uluslararası alanda yapılan çalıştay ve konferanslara dahil olarak ülkemizde bu alanın gelişimine katkı sağlamaktayız. Öğrencilere eğitim programları hazırlayıp uyguladığımız gibi kurumlara ve eğitimcilere de bu alanlarda destek sağlamaktayız.

FullSizeRenderBursa’da sevindirici bir şekilde atölyelerle öğrenme yöntemleri çoğalmaya başladı. Sektörde siz kendinizi nasıl farklı görüyorsunuz?

Birlikte çalıştığımız kurumlara uygulamalı eğitim anlamında destek vermeye çalışıyoruz. Kendimiz de bireysel ve kurumsal anlamda akademik araştırmalara ağırlık veriyoruz. Her yıl çalışma alanımızla ilgili konferanslara ve çalıştaylara katılarak bildiriler sunuyoruz. Akademisyenler ve farklı kurumlarla ortak projeler yürütüyoruz. Eğitim programlarımızı düzenli olarak geliştirerek ve kapsamlarını arttırarak etkili eğitimler gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde her eğitimci aynı zamanda üreticidir. Eğitimciler kendi eğitim materyallerini üretebilir, projeler veya içerik üreterek eğitim sürecinin gelişimine katkı sağlayabilirler. İçeriklerimizi internet ortamında paylaşıyoruz ve böylece yaygın etkimizi arttırmaya çalışıyoruz.

Atölye çalışmaların genelde hangi günler yapıyorsunuz?

Çalışmalarımız okul dönemi ve yaz dönemi olarak 2’ye ayrılır. Okul döneminde öğrencilerimiz haftanın 7 gününden kendileri için en uygun olan günde programa katılabiliyor. Genelde hafta sonunu tercih ediyorlar. Yaz döneminde ise yaz okulumuz hafta içi gerçekleşmekte. Bunların dışında bir de konaklamalı yaz kamplarımız var, öğrencilerimiz gündüz ve gece daha yoğun bir programa tabi oluyorlar.

Yaz programları ile ilgili bilgi verir misiniz? Nerelerden öğrenci geliyor?

Yaz Okulu ve Yaz kampı olmak üzere 2 ayrı programımız gerçekleşecek. Yaz döneminde çoğunluğu Bursa içinden olmakla birlikte Türkiye’nin her yerinden ve ayrıca yurtdışından öğrencilerimiz bilim ve teknoloji alanında düzenlediğimiz yaz kampı programlarımıza katılıyor. 2015 Bilim Yaz Kampı ile Bilim ve Teknolojiyi Uludağ’ın zirvesine taşıyoruz. Bir haftalık konaklamalı programımızda, gündüz yoğunlaştırılmış atölye çalışmalarının yanında, akşamları da astronomi gözlemi, proje yarışmaları, robot yarışları, akademik sunumlar, takım çalışması ve liderlik oyunları, sosyal etkinlikler yer alacaktır. Merkezimizde gerçekleşecek yaz okulumuzda ise yoğun bir bilim ve teknoloji eğitimi öğrencilerimizi bekliyor.

Genel olarak atölyelere baktığımız da fen, fizik, kimya, matematik ağırlıklı. Bu çalışmalarınızın içinde teknoloji tabanlı atölyeler de olacak mı?

Yaptığımız atölyelerde işin teknik ve mühendislik kısmı daha ön planda, bunun yanında robotik ve elektronik atölyesini gerçekleştirirken de yazılım programı kullanıyoruz. Teknoloji atölyelerini arttırmak niyetindeyiz. Hangi teknoloji atölyeleri öğrencilerimize hangi alanda fayda sağlayabilir bunun planlanması sonucu yeni teknoloji atölyelerimiz ortaya çıkacak.

Bir çocuğun bilime ilgisi ve yeteneği olduğunu nasıl anlıyorsunuz?

Öncelikle gelen öğrencimizle ve ailesi ile görüşüyoruz, okulda ya da evde yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alıyoruz. İlgi ve yeteneğini biraz daha belirlemek için öğrencimiz ile birlikte el becerisini, atölyeye ilgisini ve sorularını, çözüm yöntemlerini gözlemliyoruz. Bu alanda tespitleri yaptıktan sonra akademik testleri uygulayıp eğitimlerimize başlıyoruz.

Öğrencilerle birlikte katıldığınız ve kazandığınız yarışmalar var mı?

Verdiğimiz eğitimlerimizin geri dönüşlerini de almaktayız. Bizden robotik atölyesi ve beyin mühendisliği eğitimlerini alan 12 yaşında 2 öğrencimiz geliştirdikleri “Beyin Dalgaları ile Çalışan Akıllı Tekerlekli Sandalye” projesi ile Türkiye çapında TÜBİTAK derecesi almıştır. Bunun yanında üniversiteler arası gerçekleştirilen robot yarışmasında da derece alarak yurt dışında yaz okulu kazanmışlardır. Önümüzdeki dönem yine yeni projeler ile yarışmalar ve turnuvalara hazırlanmayı planlamaktayız.

Atölyelerde nasıl bir materyal kullanıyorsunuz?

Atölyelerde kullandığımız materyaller yurt dışında uygulanan STEM (Science-Technology-Engineering-Maths) eğitim modelini destekleyici eğitim materyalleridir. “STEM” (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) aslında küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem. Ülkemizde bu sistem çok tanınmadığından dolayı bu alana uygun eğitim materyallerini de yurtdışından temin etmekteyiz. Fakat sahip olduğumuz 3D (3 Boyutlu ) Yazıcımızla kendi eğitim setlerimizi üretmek bu alandaki hedefimiz.

Sektör daha çok yeni, bu alanlardaki eğitmenlerinizi nasıl buluyorsunuz ve nasıl geliştiriyorsunuz?

Bu alana ilgili olan eğitimciler bizi buluyor diyebiliriz, sosyal medyada paylaştığımız çalışmalarımıza katılmak ve bu alanlarda daha deneyimli olmak isteyen eğitimciler web sitemizden başvuru yapıyorlar. Görüşmeye çağırıyoruz. Yaptığımız eğitimin yöntemi, içeriği, amaç ve hedeflerimiz ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz ve bu alanda çalışma yapmak için ciddiyse eğitimciye eğitim veriyoruz ve ortak çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin alanı doğrultusunda genelde teknik ve fen alanında alt yapıya sahip olan eğitimciler bizim için öncelikli.

Bilim Okulu kaç yıldır faaliyet gösteriyor?

Bilim Okulu 5 senedir faaliyet göstermekte. Genelde yaz dönemi gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı okul dönemine taşıyarak öğrencilerin bu alanda sürekli eğitim almasına da imkan sağlamış olduk. Ekibimiz ile birlikte daha önce TÜBİTAK destekli 3 Yaz Kampı Programı yürüttük. Yaz dönemleri dışında bu alanda yaptığımız çalışmalarla ilgili uluslararası 8 konferansta yer aldık. Bununla birlikte dünyada var olan bilim eğitimi modellerini incelemek için farklı bilim merkezlerini ziyaret ettik. Son olarak da İsviçre’de CERN’de Parçacık Fiziği ile ilgili eğitimimizi tamamladık.

Bilim Okulun bundan sonraki hedefleri neler?

Bilim Okulunun temel hedefi, meraklı çocukların erken yaşta teknoloji ile tanışması, uygulamalar yapması, bilimi hayatına geçirmesi, yeteneklerinin farkına varıp, istedikleri alanda eğitim alması ve uzmanlaşmalarını sağlamak. Bakarak değil, bizzat yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Merak ve ilgilerini yüksek tutup düşünen, üreten, yenilikçi, hedefli ve lider bireyler yetiştirmek. Bu temel hedeflerimizi sağlamak amacıyla yeni atölyeleri bünyemize katmak. Kurumumuzda öğrencilerimiz ile bireysel çalışmaya devam etmenin yanında birçok okula da Bilim Kulüpleri kurup bu eğitimlerden daha çok öğrencinin yararlanmasını sağlamak. Tabi 3D Yazıcı ile atölyelerimizde kullanacağımız kendi setlerimizi üretmek de diğer bir alandaki hedefimiz.

Dünya eğitimde bilim uygulamalarında neler yapıyor?

Her ülke için bilim ve teknoloji alanında öncü olmak bir hedef haline gelmiş durumda. Bunun yanında geleneksel eğitim anlayışı bu hedefi karşılamakta yetersiz kalmakta. 19. yy başlarında bu ihtiyaç hissedilerek bilim müzeleri ve merkezleri kurulmaya başlıyor. Bu merkezler bilime yönelik ilgiyi arttırmada etkili oluyor fakat bilim ve teknoloji alanında nitelikli bireylerin yetişmesinde devamlı bir eğitim süreci sağlayamıyor. Günümüzde bu ihtiyacın erken yaş dönemlerinde başlayarak karşılanacağı düşüncesiyle STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitim programları ve hedefleri hazırlanıyor. Bu programlara ilkokul düzeyinden itibaren dahil olan öğrenciler okul eğitiminin yanında yoğun bir bilim ve teknoloji uygulamaları eğitimine giriyor. Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerde ise özel STEM okulları kurulmuş durumda. Bazı ülkeler kendi hedeflerine yönelik olarak eğitim programlarını şekillendirmektedirler. Örneğin Hollanda’ da anasınıflarında lale bitkisi ekimi ve yetiştirilmesi bir ders olarak uygulattırılmaktadır. Kore’ de ise geliştirilmiş robot eğitim setleriyle ana sınıfından üniversiteye kadar öğrenciler robot derslerini uygulama yaparak gerçekleştirmektedirler. Avrupa da bilimsel araştırmaların yapıldığı kurumlar aynı zamanda öğrenci yetiştirmek için eğitim programları düzenlemektedir. Örneğin CERN ‘ de her yıl yüzlerce öğrenci parçacık fiziğiyle ilgili eğitim almakta ve teknik geziler düzenlemektedir. Bizimde ülke olarak bu süreçte hız kazanmamız ve genç nüfus varlığımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir.

Çocukları için alternatifler düşünen ailelere ne önerirsiniz?

Çocukları için en iyisini sağlamaya çaba gösteren ailelerimiz var. Burada en dikkat edilmesi gereken çocuklarının mutlu olacakları ve içlerinde var olan cevherleri ortaya çıkaran aktivitelere yönelmeleri. Burada kendimize bakmamız yeterli, hiçbirimiz sevmediğimiz işi yapmakta çok da çaba sarf etmiyoruz ama sevdiğimiz bir alanda birçok yenilik yapabiliyoruz. Bilim ve teknoloji alanına meraklı öğrencilerimiz de var ise tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi atölyelerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmekte onlara fayda sağlamak mutluluk ve gurur verici.

Kendi çocuğunuzu yetiştirirken eğitiminde nelere dikkat edersiniz?

Kendi çocuğumu yetiştirirken en çok dikkat edeceğim davranış, çocuğumun yaptığı işten veya uğraşından zevk alması ve mutlu olması. Çünkü bir şeyi severek yapmak ve yapılandan zevk almak merak ve ilgili uyandırır. O uğurda çalışmasını ve başarılı olmasını sağlar. Buradan kastettiğim başarı sadece akademik başarı değildir. Şimdiki öğrencileri akademik başarı ile mutlu etmek çok zor, kendilerini keşfetmeli, ilgi alanlarını bulmalı, en mutlu olacakları çalışmaları yaşam tarzı haline getirmeliler. Ayın zamanda sonuç almaları sağlanmalıdır.

Yorum yap