Mübarek bir ayı yaşadığımız şu günlerde ,  eğitime en güzel örnek olabilecek  oruçla  ,bedenimizi ve ruhumuzu eğitiyoruz .

Oruç, kişisel gelişimin en değerlisi

Oruç, yaşayarak öğretiyor, deneyimletiyor .

Oruç, açlığın ve tokluğunla seni yüz yüze bırakıyor  ,

Sabrını geliştirmelisin diyor, sakin ol diyor, çevrene yardım et diyor, ihtiyaç sahibini  bul diyor .Aslında kısaca İNSAN OL  ve ÖZÜNE DÖN diyor..

Böyle güzel bir dini ,anlatmak ve yaymak için görevlendirilen peygamberimiz ise dünyada ki en iyi  EĞİTİMCİ!

İlime,bilime,okumaya , öğrenmeye, eğitime değer veren islam dini  ve onun uygulayıcısı  olan  PEYGAMBERİMİZ..

 

Kuranı Kerim buyuruyor ki; 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.” (Alak, 1)

De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler”(Zümer Suresi, 9)

“Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.” (Hud, 46),

“Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz.” (Nahl, 43),

Peygamber Efendimiz diyor ki;

”İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır”

”İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir. ”

”Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.”

“ İlim herkesi faydalandırır, takva ise ancak sahibini faydalandırır.”

“Cehaletten daha vahşetli fukaralık yoktur.”

“İlim tahsil ediniz, çünkü maarif bizim düşmanlarımıza karşı silahımızdır.”

”İlim Çin’de bile olsa öğreniniz.”

Ve daha bununla ilgili nice hadisler.

 

Nasıl olmuş da insanlar üzerinde  bu kadar etki yaratıp başarılı olmuş?

Tarihin en zor dönemlerinde Peygamber olmuş, bir dönemi değiştirmiş  yeni bir dönem başlatmış, yüzyıllar boyunca aşkla sevdayla kitleleri  arkasından getirmiş bir lider..

İslam dinini anlatan ve  yayan peygamberimizin bu başarıyı elde etmede kullandığı metodlar neydi?

En önemli gerçeği, yaşayarak, kendi örnek olarak,uygulayarak insanlar üzerinde etki yaratmış peygamberimiz

Ortalama 1500 yıl önceki kullanmış  olduğu eğitim teknikleri  ise bizler için hala bir formasyon niteliğinde..

 

Neler yapmış dersiniz?

 • Eğitimlerinde sevgi ve şefkatle yaklaşırmış.
 • Anlatılanların akılda kalması için çok sık tekrarlama yaparmış.
 • Öğreteceklerini örnekler vererek açıklarmış.
 • Hikayeleştirerek anlatma tekniğini kullanırmış.
 • Açık uçlu sorular sorar ve sorduğu sorularla dikkatlerini toplarmış.
 • Uygulayarak öğretirmiş.
 • Olumlu ve güzel davranışları mutlaka ödüllendirirmiş.
 • Öğrenmede ve yaşamda ”sabrın ” en büyük başarı etkeni olduğunu vurgularmış.
 • İnsanı değil, davranışı eleştirirmiş.
 • Anlatımlarında heyecan verir,sonucu gösterir ve inandırırmış.
 • Anlatımlarında şekiller kullanır, ses tonlamasına dikkat eder ve bedenini kullanırmış.
 • Anlattıklarını uygular, yaşayarak örnek olurmuş.
 • Anlatacaklarını zamana yayar, iyice pekiştikçe yenilerini eklermiş.
 • Konuşmalarını gereksiz yere uzatmaz, kısa ve özlü konuşurmuş
 • Anlattıklarını yaygınlaştırmak için yabancı dil öğrenmeyi tavsiye edermiş.
 • Öğrettiklerini mutlaka yazdırırmış.
 • Çocuklarla birlikte oynarmış.
 • Çocukları camiye ve ilim meclislerine götürürmüş.
 • Çocukların haklarına ve eşitliğine çok önem verirmiş.
 • Çocukları dinler ve onların dünyasına girmeye çalışırmış.
 • Çocuklara tutulamayacak  sözler verilmesini yasaklamış.
 • Çocukların küçük yaşta işe alıştırılması gerektiğini söyler ve onlara küçük işler verirmiş.
 • Çocuk eğitimde yasaklar değil alternatif gösterme  olması gerektiğini ifade edermiş.

 

Şimdi soralım bakalım kendimize , yaptığımız eğitimlerde, yetiştirdiğimiz çocuklarımız da  bunun ne kadarını  uyguluyoruz..

 Günümüze yansıyanlar;

Medya kanallarında dini anlatmaya , öğretmeye çalışan din hocalarımız,

İlim , bilim , felsefeden uzak  din anlayışımız

Anlamadan öğrenmeye çalıştığımızı Kuran-ı Kerim,

Anlamadığımız içim de hayatımıza adapte edemediğimiz tutum ve davranışlar. Yani Ahlak …

Ve din üzerinden yapılan siyaset..

 

Yaradanın adıyla OKU!

Oku! gibi bir emirle  başlayan dinimizi anlamak , tanımak ve  hayatımıza uygulamak öncelikle kendimizin görevi..

Yoksa rüzgar gibi , kim ne derse ona inanır , ona doğru savruluruz.

Bu ise toplumsal  büyük  bir tehlike..

 

Temennim ki;

Bu muhteşem dini ,gerçekten anlayan , özümseyen ,uygulayan bireyler ve toplumlar olmamız ;

 

İyi Bayramlar..

 

 

 

 

 

 

Yorum yap